Toimintaohje ennen katsastusta


Seuraa veneesi runkokatsastustarvetta, jotta voit varata maissa suoritettavan runkokatsastuksen ajoissa. Tarkista veneesi tilanne joko sen katsastupapereista tai SPV:n Suuli-järjestelmästä omien ja veneesi tietojen kohdalta (Suuli).

 

Kaasulaitetarkastus: kaasulaitteiden suositeltu tarkastusväli on viisi vuotta. Kaasulaitetarkastuksen suorittaa asiantuntija, jolla on siihen erillinen lupa. Hyvä muistisääntö kaasulaitetarkastukselle on tilata se samana vuonna, kuin peruskatsastuskin on ajankohtainen. 

 

Runkokatsastus:

Ennen kuin pyydät katsastajan paikalle suorittamaan runkokatsastusta:

Tyhjennä vene kaikesta tavarasta ja varusteista.

Avaa kaikki luukut ja ovet, nosta ylös lattia- ja turkkilevyt sekä patjojen pohjalevyt. Varmista veneen sisäpuolella pääsy kölipulteille, rungon jäykistäjille, laipioiden kiinnityksille, moottorille ja moottoripedille sekä ohjauslaitteille. Järjestä pääsy myös kaikille polttoaine- ja kaasulaitteille sekä -letkuille ja -yhteille.

Varmista, että kaikki sulkuventtiilit ja hanat liikkuvat.

Huomaa, että masto ei voi olla pystyssä eikä veneen kannella tai mastotelineessä perimmäisenä tai muuten saavuttamattomissa. Mastosta ja rikistä on voitava tarkistaa kaikki yksityiskohdat joka puolelta mastoa.

 

Vuosikatsastus:

Ennen kuin pyydät katsastajan paikalle suorittamaan vuosikatsastusta:

Tarkista katsastusvarusteluettelosta veneesi katsastusluokan mukaisesten varusteiden olemassaolo ja kunto sekä päiväys.

Käytä sammuttimet tarkistettavina.

Tarkista hätämerkinantolaitteiden päiväykset.

Tarkista kaikkien navigointivalojen ja äänimerkin toiminta.

Tarkistuta painekaasutäytteisten pelastusliivien laukaisimien ja painesäiliöiden kunto asiantuntijaliikkeessä. Jos teet tarkistuksen itse, merkitse tarkistuspäivämäärä ja nimikirjaimesi liiviin. Varmista, että jokaiselle painekaasutäytteiselle liiville löytyy varapatruuna ja -painesäiliö.

Tarkista pelastuslautan päiväys.

Nosta kaikki katsastusvarusteet esille kaapeista ja lokeroista ja asettele ne nähtäville veneesi sohville ja pöydille. Näin nopeutat katsastajan toimintaa ja lyhennät muiden odotusaikoja.